Saltar al contenido

El projecte

Material didàctic

El material didàctic s’ha plantejat en el marc d’una UNITAT DIDÀCTICA per a la matèria de Cultura i Valors a partir del segon cicle de l’ESO, tot i que adaptada, es pot fer servir també per al primer. En principi, també es podria aprofitar per a les matèries de Ciències Naturals i Ciències Socials adaptant-ne les competències.

Aquesta unitat està formada per quatre capítols en format vídeo amb les seves activitats i preguntes. En acabar cada capítol els alumnes tindran una activitat final que podrà servir com avaluació o com a activitat formadora. També al final de la unitat trobarem l’apartat PRODUCTES FINALS amb una actitivat per portar a terme l’avaluació de tota la unitat.

Competències

  • Dimensió personal 

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes

Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans

  • Dimensió sociocultural

Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat 

Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva

Cap.1 D’on ve el que mengem?

Cap 2. I què passa amb la carn i el peix?

Cap 3. Les alternatives a Barcelona

Cap 4. Fast vs Slow Food